OVH en de bescherming van persoonlijke gegevens

Formulier waarmee u uw rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens kunt uitoefenen

Dit formulier is bedoeld om het gemakkelijker te maken om de rechten uit te oefenen die zijn verleend door Verordening (EU) 2016/679 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Het is bedoeld voor iedereen wiens gegevens door OVH kunnen worden verwerkt.

Omwille van vertrouwelijkheid vereist de overdracht van persoonlijke gegevens dat OVH de aanvrager identificeert. Uw verzoek moet daarom zo nauwkeurig mogelijk zijn. Alle velden in het formulier zijn verplicht.

Elk duidelijk ongegrond of buitensporig verzoek wordt door OVH geweigerd.

Dit e-mailadres voor contact wordt door OVH gebruikt om te antwoorden op uw verzoek.

Zoeken


Verplichte velden

Geef het "identificatienummer" (NIC-handle) van elk OVH-klantaccount op dat u wilt opnemen in de scope van uw GDPR-verzoek. De OVH-klantaccoun waarvoor NIC-handles niet worden verstrekt, worden niet in aanmerking genomen.