OVH en de bescherming van persoonlijke gegevens

Cookie en Tracker Toestemmingsbeheer

OVH gebruikt een zogenaamde „tag management“ oplossing die de scripts groepeert en zo het vragen om uw toestemming op een praktische wijze regelt, waardoor deze oplossing aangenaam in gebruik en ergonomisch is. Klik hier om de verschillende functionaliteiten te beheren het plaatsen van cookies (advertenties, sociale knoppen, video's of andere modules die op de pagina's van de site zijn geplaatst)

Formulier waarmee u uw rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens kunt uitoefenen

Dit formulier is bedoeld om het gemakkelijker te maken om de rechten uit te oefenen die zijn verleend door Verordening (EU) 2016/679 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Het is bedoeld voor iedereen wiens gegevens door OVH kunnen worden verwerkt.

Omwille van vertrouwelijkheid vereist de overdracht van persoonlijke gegevens dat OVH de aanvrager identificeert. Uw verzoek moet daarom zo nauwkeurig mogelijk zijn. Alle velden in het formulier zijn verplicht.

Elk duidelijk ongegrond of buitensporig verzoek wordt door OVH geweigerd.


Dit e-mailadres wordt door OVH gebruikt om te antwoorden op uw verzoek.

over gegevensverwerking door OVH

Bladeren

Om uw rechten uit te oefenen voor de gegevens die u betreffen voegt u een kopie van een identiteitsbewijs bij, behalve als de in het kader van uw verzoek vermelde gegevens het mogelijk maken u met absolute zekerheid te identificeren: Verplicht in te vullen velden

**: Overeenkomstig artikel 12, lid 6, van Verordening (EU) nr. 2016/679 Algemene verordening inzake gegevensbescherming kan de betrokken persoon zijn rechten uitoefenen door gebruik te maken van de digitale identiteitsgegevens wanneer deze gegevens vereist zijn en door de voor de verwerking verantwoordelijke voldoende worden geacht om de gebruikers te authenticeren. Daarom verzoekt OVH u om de klantidentificatie (NIC Handle) van elk van de voor dit verzoek relevante OVH-klantaccounts te specificeren. Eventuele OVH-Klantaccounts waarvoor u geen NIC-handvatten opsomt, worden niet als onderdeel van dit verzoek opgenomen.

De met dit formulier verzamelde informatie maken het mogelijk uw verzoek te verwerken en worden gebruikt om het te beantwoorden.
Het wordt opgeslagen en doorgegeven aan de verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming (DPO) van OVH en, indien nodig, aan de betroffen diensten binnen de bedrijven van de OVH-groep om uw verzoek te verwerken.