AVG (GDPR) - Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Cookies en trackers accepteren

OVHcloud gebruikt een zogenaamde „tag management“ oplossing die de scripts groepeert en zo het vragen om uw toestemming op een praktische wijze regelt, waardoor deze oplossing aangenaam in gebruik en ergonomisch is. Klik hier om de verschillende functies te beheren die cookies plaatsen (advertenties, social buttons, video's of andere modules die op de pagina's van de site gebruikt worden). 

Formulier waarmee u uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens kunt uitoefenen

Met dit formulier kunt u uw rechten uitoefenen betreffende persoonsgegevens, die door de ondernemingen van de OVHcloud-groep in de hoedanigheid van gegevensbeheerder verwerkt worden (bijvoorbeeld: formulieren op de site ovh.com, gegevens over bestellingen of facturen, vragen die door de support van OVHcloud ontvangen zijn, enz.). Met dit formulier kunt u informatie over deze verwerkingen verkrijgen.

Dit formulier moet u niet gebruiken als uw vraag gegevens betreft, die door een ander organisme dan ondernemingen van de OVHcloud-groep beheerd worden (bijvoorbeeld: content verwijderen van een site, die door een derde partij op de OVH-servers gehost wordt, content uit zoekresultaten op internet verwijderen, enz.). In dat geval dient u contact op te nemen met dit andere organisme. Als veiligheidsmaatregel vereist de overdracht van persoonsgegevens dat OVHcloud de aanvrager kan identificeren. Uw verzoek moet daarom zo nauwkeurig mogelijk zijn.

Elk duidelijk ongegrond of buitensporig verzoek wordt geweigerd.


Dit e-mailadres wordt door OVH gebruikt om te antwoorden op uw verzoek.

Bladeren

Dans la mesure où ce formulaire est en accès libre sans authentification préalable, toute demande d'exercice de droits sur vos données (accès, suppression, rectification, portabilité, etc.) doit être accompagnée d'un justificatif d'identité (tel que carte nationale d'identité, passeport ou autre) permettant de vous identifier de façon certaine conformément à l'article 12(6) du règlement (UE)2016/679. À défaut, la demande ne pourra pas être traitée. Vous avez également la possibilité de nous adresser votre demande directement depuis votre espace client. En ce cas, du fait de l'authentification préalable requise pour se connecter à vote espace client, la fourniture d'un justificatif d'identité n'est pas nécessaire (sauf circonstances exceptionnelles).: Verplicht in te vullen velden

**: Conform artikel 12(6) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 kan de betrokkene zijn rechten uitoefenen door zijn digitale identiteitsgegevens te gebruiken als deze gegevens nodig en voldoende worden geacht door de verwerkingsverantwoordelijke om diens gebruikers te identificeren. Daarom vraagt OVH u om het identificatienummer (NIC Handle) van elk van uw OVH-accounts waarvoor u het onderhavige verzoek indient. Het verzoek wordt niet verwerkt voor de OVH-accounts waarvoor geen NIC Handle gepreciseerd is.

De met dit formulier verzamelde informatie maken het mogelijk uw verzoek te verwerken en worden gebruikt om het te beantwoorden.
Het wordt opgeslagen en doorgegeven aan de verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming (DPO) van OVH en, indien nodig, aan de betroffen diensten binnen de bedrijven van de OVH-groep om uw verzoek te verwerken.

Mijn klantaccountSales contactWebmail OVHcloud Blog

Welkom bij OVHcloud!

Meld u aan om uw producten en diensten te bestellen, te beheren en uw bestellingen te volgen

Inloggen