WoordenlijstWat u zoekt Wat het betekent
1000v Deze echnologie, ontwikkeld door Cisco en VMware, maakt het mogelijk binnen dezelfde infrastructuur maximaal 4.000 VXLANs te hebben.
ACE/Load Balancer Load Balancer: verdeelt het inkomende dataverkeer tussen de verschillende aangewezen servers.
Beschikbaarheid Beschikbaarheid is de term die gebruikt wordt wanneer de toegang tot de dienst, om gegevens te deponeren of op te halen, is vereist. Het platform is beschikbaar (toegankelijk) via de gegeven middelen met een beschikbaarheidsgraad tussen:
  • de vastgestelde beschikbaarheidstijd (met uitzondering van ongeplande uitval)
  • de totale tijd.
Cloud Vertegenwoordigt gevirtualiseerde resources en is zowel privé als publiek beschikbaar. De Cloud resources zijn ongekend (CPU, RAM, VM's, netwerk, storage, archivering, platformen, software, etc.) De Cloud kan intern gebruikt worden door een onderneming, maar ook om het extern te leasen en voor pay per use. De infrastructuur, die deze virtuele middelen en diensten voortbrengt, kan geografisch verdeeld zijn of geconsolideerd of verbonden om een superieur niveau van abstractie te geven, die onafhankelijk is van deze overwegingen: dat is de cloud.
Datastore Datastores zijn gegevensopslag-disks met een hoge beschikbaarheid. Ze zijn ingesteld met een 'master/slave-system' om 100% toegankelijkheid van de gegevens te waarborgen. Zij hosten de inhoud van de virtual machines.
Host Een host is een fysieke server, dedicated aan de klant die deze heeft gehuurd. Het bestaat uit CPU en (RAM)geheugen, en geeft verwerkingsvermogen aan de virtual machines.
OVF Dit is het bestandsformaat, waarmee uitgeschakelde virtual machines kunnen worden opgeslagen en verplaatst. Dit is het meest gebruikelijke format voor VMware.
SLA Service Level Agreement: inzet in termen van beschikbaarheid van de verschillende Dedicated Cloud diensten, evenals de consequenties in geval van niet-naleving.
VLAN Virtual Local Area Network, plaatselijk virtual netwerk.
VM/virtual machine Virtual server, samengesteld uit CPU (vCore), RAM en storage, powered by de hosts en datastores.
VMware  toonaangevende virtualisatie software editor.
VPN Virtual Private Network: een beveiligde tunnel, waarmee verbinding kan worden gemaakt met een Dedicated Cloud
VXLAN virtual netwerk
Veeam  Veeam is een back-up software voor het beheer en de planning van back-ups van virtual machines die in VMware worden gebruikt.
vCloud Een management interface ontwikkeld door VMware voor het beheren van een virtual infrastructuur, met fysieke hardware abstraction layer.
vSphere Een management interface ontwikkeld door VMware voor het beheren van een virtual infrastructuur.