Een IP-adres dat u kunt omwisselen van de ene naar de andere server

Als u kiest voor een dedicated server bij OVH dan krijgt u de optionele failover IP's voor het hosten van uw projecten, SSL-certificaten en nog veel meer. De failover IP kan worden omgezet in een paar seconden van de ene naar de andere server. Zodat uw hosting oplossing kan draaien zonder onderbreking. Hardwarestoringen, overbelaste systemen en andere infrastructurele problemen zullen tot het verleden behoren. Om van alle voordelen van IP-failover te profiteren, moet uw hosting oplossing dienovereenkomstig worden geconfigureerd (niet met de statische IP).
Als u de failover IP van de ene server naar de andere omschakelt dan blijft de configuratie die hoort bij de failover IP intact. U bent verantwoordelijk voor het kopiëren van uw projecten en configuratiebestanden van de ene server naar de andere. Omdat de configuratiebestanden gelinkt zijn aan de failover IP, en dus de data en configuraties hetzelfde blijven, zal alles blijven werken als gebruikelijk wanneer u de failover IP naar de nieuwe IP hebt verplaatst. De omslachtige herconfiguratie van al uw projecten is niet langer nodig met een nieuwe statische IP.

Server verandering/Server upgrade

Uw projecten worden op uw dedicated server A gehost (fixed IP A) en worden geconfigureerd naar het Failover IP Z.


Failover IP in het geval van een verandering van de dedicated server

Als server A niet genoeg is om uw projecten te beheren, kunt u een nieuwe server bestellen, aangeduid als server B met een fixed IP.

Failover IP in het geval van een verandering van de dedicated server

Kopieer uw projecten en configuratiebestanden van server A naar server B. Dan ...

... kunt u de routing van failover IP Z omwisselen van server A naar server B. De data van uw projecten en configuratiebestanden worden overgebracht naar uw failover IP op server B. Het vereist geen wijzigingen in de configuratie (DNS, APACHE, SMTP, POP3, MySQL, etc.).

Werken in een main server en backup server

U heeft 2 servers, A en B, server A is uw primaire server, server B is uw back-up server.
Uw projecten zijn geconfigureerd op Failover IP Z, gerouteerd naar server A. U stuurt regelmatig kopieën van uw projecten van server A naar server B.

FailOver IP voor een omwisseling als er een defect is

FailOver IP voor een omwisseling als er een defect is

U kunt de routing van het failover IP van server A naar server B omwisselen, wanneer A een storing heeft. Al uw diensten zullen werken op server B. U heeft tijd om server A te repareren.

Zodra server A gerepareerd is, kopieert u alle data van server B naar server A. En dan wisselt u de routing van het Failover IP van B om naar A. Alles werkt zoals vanouds op server A.

Deze configuratie heeft twee voordelen:

  • u maakt een back-up van de data die worden gehost op server A
  • u kunt server B inzetten bij een storing op server A

Meerdere projecten hosten

Als u meerdere websites host, kunt u deze onderbrengen op uw server A door 2 Failover IP's te gebruiken. Een deel van uw websites wordt gehost op het Failover IP Y en de andere op het Failover IP Z.

FailOver IP in het geval van een bestelling van een extra server

Als uw server A niet meer in staat is om de websites van de Failover IP's Y en Z te hosten, kunt u server B inzetten, u hoeft slechts failover IP Z te transporteren naar server B. Server A host vanaf dat moment alleen de website van Failover IP Y, hierdoor wordt het ontlast en functioneert het adequaat.

FailOver IP in het geval van een bestelling van een extra server