Hoe werkt het?


Wat is DNS?


Uw website bevindt zich op een server, die geïdentificeerd wordt door middel van een IP-adres. Om uw website te benaderen, dienen uw bezoekers dus dit adres op te vragen. Uw bezoekers kennen echter alleen de domeinnaam. Hierbij komt het DNS systeem in actie en vertaalt op de achtergrond de domeinnaam naar een IP-adres: Dit wordt ook wel DNS-resolutie genoemd.

Als bezoekers de domeinnaam via hun browser invoeren, wordt er een verzoek gestuurd naar de DNS Server, welke het IP-adres terugstuurt.

De browser communiceert hierna direct met de server die de inhoud van de website terugstuurt.


Potentiële problemen met de traditionele DNS

Uw DNS records worden normaal opgeslagen op één plaats - de fysieke locatie van de DNS server.


Hoge latency:

Als bezoekers zich toevallig ver vanaf deze locatie bevinden, duurt het versturen van informatie die nodig is voor de DNS resolutie veel langer.Onbereikbaarheid:

Als de DNS server niet beschikbaar is, kan de conversie van domein naar IP-adres niet meer gegarandeerd worden. Hierdoor kunnen uw bezoekers uw site niet meer bezoeken en dit kan de search engine ranking op een negatieve manier beïnvloeden.


Hoe lost DNS Anycast deze problemen op?

DNS Anycast dupliceert de DNS records automatisch over het gehele OVH netwerk, op meer dan 20 plaatsen wereldwijd.(Zie de lijst).Uw DNS records worden wereldwijd verspreid en daardoor dichterbij uw potentiële bezoekers gebracht.De IP Anycast stuurt bezoekers door naar de fysiek dichtstbijzijnde DNS server. Zelfs al bevindt een bezoeker zich in Tokyo, dan nog worden pagina's in recordtijd getoond.Mocht een van de DNS servers niet meer bereikbaar zijn, dan worden uw bezoekers automatisch doorgestuurd naar een tweede dichtstbijzijnde DNS server.

Dus de DNS records zijn nu beschikbaar op servers rond de hele wereld, zo dicht mogelijk bij potentiële bezoekers.Commerciële support:

+31 20 808 6057

Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 | Lokale gesprekskosten