HPC Woordenlijst
WoordenlijstWat u zoekt Wat het betekent
CUDA Compute Unified Device Architecture. Een NVIDIA parallel computing platform en programmeermodel dat GPU's in staat stelt om te worden gebruikt voor computing voor algemene doeleinden.
Computing node De elementaire bouwsteen van een calculatie cluster. Uitgerust met de nieuwste generatie processors, kan het snel de opdrachten verwerken die van de master server afkomen. Een HPC-cluster kan worden gemaakt van enkele tientallen of honderden computing nodes.
Distributed memory architecture Een systeem waarin elke rekeneenheid slechts directe toegang heeft tot een deel van de wereldwijde geheugenruimte. Elke computing node is onafhankelijk in een HPC cluster en heeft daarom geen direct toegang tot het geheugen van de andere nodes om een gelijktijdige verwerking uit te voeren. Deze toegang is echter nog steeds mogelijk via ad hoc programming interfaces zoals MPI, waarvoor dan een aangepaste code vereist zou zijn. Aanpassing van de code kan veel werk met zich meebrengen.
GPGPU General-Purpose (Computing on) Graphics Processing Units: remote computergebruik op een GPU om zo gebruik te kunnen maken van de capaciteit voor massively parallel processing om allerlei soorten informatie (niet alleen graphics/afbeeldingen) te behandelen. In het verlengde daarvan, kan de term GPGPU de GPU zelf aanwijzen, of het gebruik ervan.
GPU Graphics Processing Unit: oorspronkelijk de processing unit van een graphics card. Moderne GPU's zijn ontworpen gelijk aan massively parallel architectures met een bruto capaciteit die dat van traditionele processors (CPU) overschrijdt voor specifieke taken.
HPC High Performance Computing.
HPC Cloud Een hosted calculation dienst die vaak gebaseerd is op virtuele machines.
HPC cluster Een groep servers bedoeld om gelijktijdig een applicatie/een code te draaien op meerdere servers. De clusters zijn grotendeels gebouwd op hardware die lijkt op algemeen gebruikte computers, dus ze zijn minder kostbaar dan de vector supercomputers die gebruikt werden voor HPC in het verleden en ze hebben deze dus volledig vervangen gedurende het voorbije decennium.
HPCDrive Een web portal ontwikkeld door OVH om het gebruik en beheer van een HPC cluster te vergemakkelijken.
HPCaaS HPC 'as a Service'
Infiniband  Een netwerk met super hoge snelheid en een zeer lage latency die op grote schaal wordt gebruikt in de HPC, vanwege de superieure prestaties in vergelijking met de traditionele Ethernet-technologieën.
MPI Message Parsing Interface. Een communicatie-standaard voor nodes die parallelle programma's op distributed memory systems zoals HPC clusters draaien.
Master server Het beheert de servers en de verschillende resources van de HPC-cluster, en centraliseert alle gegevens. Het is het centrale punt van een calculatie infrastructuur.
Numerieke simulatie De uitvoering van een computerprogramma op een computer of netwerk, teneinde een complex 'echt' fenomeen te reproduceren. Numerieke simulatie is bedoeld om virtueel experimenten te verwezenlijken die te complex, te lang, te duur of gewoon onmogelijk zijn in de 'echte' wereld.
Open MP Een programmeer-interface voor simultane calculatie on shared memory architecture. Deze interface maakt een meer gestroomlijnde parallellisatie mogelijk van sommige delen van de code, wat door MPI vereist kan worden, maar zonder de middelen te geven, om deze code uit te voeren door het te spreiden over verschillende nodes van het cluster.
OpenACC De OpenACC API maakt het voor programmeurs mogelijk om eenvoudige richtlijnen te integreren in hun code, die sommige loops en functies versnelt, door gebruik te maken van de CPU of GPU technologieën.
OpenCL  Een programmeer interface ontworpen om heterogene systemen te draaien oftewel CPU's en GPGPU's tegelijkertijd. Schematisch kan OpenCL ook worden gebruikt als een standaard alternatief voor CUDA (gepatenteerde software maar ouder).
Parallelisme Een set van hardware en software technieken die meerdere data verwerken op hetzelfde moment, zodat de totale bewerkingstijd wordt verminderd. Parallellisme is de sleutel tot de kracht van de HPC clusters en moderne processors: een numerieke simulatie wordt gewoonlijk verdeeld in sub-secties, van min of meer zelfstandige taken. Elk van deze sub-onderdelen of taken wordt vervolgens verwerkt in een uitvoereenheid (een core processor) tegelijkertijd met de rest. Parallellisme bespaart een enorme hoeveelheid tijd voor sommige calculatie soorten, maar legt zijn eigen beperkingen op: algoritmen kunnen niet worden geparallelliseerd, en de uitwisseling van data tussen de uitvoerings-cores benodigt veelal zeer snelle input-output paden om de tijd te beperken, die verloren gaat tijdens deze uitwisselingen.
SLURM Simple Linux Utility for Resource Management. SLURM is een job scheduler die steeds meer wordt gebruikt op HPC clusters, waaronder de meest krachtigste tot nu toe.
SaaS Software 'as a service'
Shared memory architecture Een systeem waarin elke verwerkingseenheid, door een core processor bijvoorbeeld, toegang kan hebben tot de gehele geheugenruimte. Dit is typisch het geval met een conventionele computer, waar twee processen gemakkelijk het geheugen kunnen delen, om snel gegevens uit te wisselen.
Taakplanner Een programma om de beschrijving van de taken die uitgevoerd moeten worden te bewaren, om zo de nodige resources te verdelen die deze taken zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Waardoor de wachttijd, voorafgaand aan het daadwerkelijk beginnen met de uitvoering van de taak, wordt geminimaliseerd. Job scheduler efficiëntie is een van de hoekstenen van HPC clusters.
Tesla Een serie NVIDIA accelerator cards dedicated aan GPGPU.
Xeon Phi Een Intel multi-processor architectuur voor simultane verwerking. De Xeon Phi cards concurreren met GPGPU solutions zoals Tesla, maar streven ernaar om programmering te vereenvoudigen, door gebruik te maken van processing units die dichter bij de traditionele core processors zijn dan die van de GPU's.