OVH NEWS | IT: NIEUWS, TRENDS EN INNOVATIE


Ontdekken, begrijpen en anticiperen
09/05/2016
Delen

Dossier opgesteld door Jens Zeyer et Hugo Bonnaffé


Green Spin: nieuwe technologieën om precisielandbouw te bevorderen


Wat is het ideale moment om te zaaien en oogsten? Hoeveel kunstmest is nodig? Is het gebruik van pesticiden gerechtvaardigd? Mofato, de nieuwe webapplicatie, ontwikkeld door de Duitse startup Green Spin, kan boeren voorzien van specifieke aanbevelingen voor elk veld, waardoor het maximale uit hun werk kan worden gehaald. De algoritmen van Green Spin analyseren satellietbeelden, en weer- en gronddata van de afgelopen vijftien jaar. En dit is niet alleen gunstig voor de boeren zelf: met de vermindering van bodemverontreiniging zijn deze technologieën zijn ook goed voor de planeet. Lees verder.

De volgende landbouwrevolutie zal van digitale aard zijn


De afgelopen honderd jaar is landbouwproductiviteit snel toegenomen. Dit is grotendeels te danken aan vooruitgang op het gebied van plantenveredeling en genetica, de invoering van meststoffen en andere chemische stoffen, en het gebruik van steeds grotere en efficiëntere machines. Intensieve landbouw heeft echter zijn grenzen bereikt, en veel boeren gaan ervan uit dat de volgende agrarische revolutie zal worden gedreven door het gebruik van data dankzij Big Data en Machine Learning technologieën. Vandaag de dag maken boeren maken al gebruik van automatische aandrijfsystemen, aangestuurd door GPS, om kunstmest te verspreiden met ongekende precisie, en hebben ze ook de digitale tools die helpen hun gewassen te beheren. "Bij de Agritechnica 2015, 's werelds grootste vakbeurs voor landbouwmachines en -apparatuur in Hannover, kunnen boeren meer te weten komen over een ware stortvloed aan digitale toepassingen en intelligente machines. Er is echter niet vaak direct voordeel te zien voor de individuele boeren, vooral als ze vrij kleinschalige bedrijven draaien”, aldus Dr. Sebastian Fritsch, operationeel directeur van Green Spin. "In de meeste gevallen is de uitgever of leverancier van de systemen de enige winnaar. Intelligente machines of gratis applicaties verzamelen allerlei gegevens van de gebruikers, wat de instrumenten verbetert en de editor’s marktpositie verzekert. In het ergste geval kunnen gebruikers zelfs afhankelijk worden van bepaalde editors, die uiteindelijk misbruik kunnen maken van deze onevenwichtige relatie. En dat kan niets goeds betekenen, noch voor de boeren, noch voor eindgebruikers. "Om al deze redenen, heeft Green Spin dit alternatief tot de gevestigde editors bedacht. Een oplossing die de gegevens van vrij toegankelijke bronnen gebruikt, zonder boeren vast te pinnen.Boeren verminderen grondvervuiling terwijl ze de winst verhogen


In 2012 besloten de medeoprichters van Green Spin, Dr. Sebastian Fritsch en Gunther Schorcht, destijds nog werkzaam bij de Universiteit van Würzburg (Beieren), om de theorie in praktijk te brengen en hun eigen startup te beginnen. Ze werden vergezeld door Clemens Delatrée, die al eerder als milieu-adviseur in de particuliere sector had gewerkt. Ze ontvingen een speciaal voor startups bestemde studiebeurs van het Ministerie van Economische Zaken en Energie (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi), en hun onderneming was officieel opgericht in 2013. Vandaag de dag hebben ze nog steeds een nauwe samenwerking met de Afdeling van Remote Sensing op de universiteit waar ze vele onderzoeksprojecten hadden uitgevoerd. De resultaten van deze projecten vormden de basis van de Green Spin technologie. "We realiseerden ons al heel vroeg hoe nuttig geodata zoals satelliet- en meteorologische gegevens zou kunnen zijn voor de landbouw. Bovendien is het merendeel van deze data gratis en dus voor iedereen beschikbaar. Echter, in werkelijkheid wordt deze informatie zelden gebruikt omdat het zo complex is. Dit bracht ons op het idee een tool te creëren dat de data verwerkt op de achtergrond en boeren voorziet van eenvoudige en werkbare aanbevelingen, zonder dat de boeren daadwerkelijk kennis moeten hebben van de details en algoritmen."
De applicatie Mofato downloadt automatisch de meest recente satellietbeelden die gratis ter beschikking gesteld worden door de Amerikaanse (NASA) en in het bijzonder door de European Space Agency (ESA). Deze leveren de applicatie informatie over de toestand van de verschillende gewassen, en combineren dit met gegevens over het weer, om de gebruiker de noodzakelijke data te bieden voor elk veld - zo kan van tevoren worden vastgesteld wat het ideale moment is voor zaaien, oogsten, of voor het verspreiden van kunstmest (evenals de benodigde hoeveelheid kunstmest). "Dankzij het gebruik van Mofato en de bijbehorende planning tools, zullen de landbouwers op de middellange termijn minder kunstmest en pesticiden nodig hebben, terwijl tegelijkertijd de gewasopbrengsten zullen toenemen. Dat is goed voor de planeet, én voor de portemonnee van de onderneming."« Intensieve landbouw heeft zijn grens bereikt, en veel boeren gaan ervan uit dat de volgende landbouwrevolutie gedreven zal worden door nieuwe technologieën. »

Een gratis applicatie voor kleine boeren


Sinds de publieke presentatie op de Agritechnica beurs in november 2015 neemt het aantal gebruikers gestaag toe. Wat de applicatie zo aantrekkelijk maakt is het feit dat het gratis is voor kleine agrarische bedrijven. En in ruil kan de startup dankzij hun feedback weer verbeteringen aanbrengen in hun tool ... en kan het daardoor verkopen aan grotere agrarische bedrijven, die profiteren van de persoonlijke ondersteuning en aangepaste functies.
"We hebben al meer dan 130 gebruikers in Duitsland. Momenteel zijn we gericht op Oost-Europa, vooral Roemenië, en zijn van plan om uit te breiden naar verschillende andere landen in 2017. Wij helpen deze bedrijven hun werkprocessen te optimaliseren. In de toekomst willen we nog verder gaan en netwerken bevorderen tussen de individuele bedrijven. Om zo uiteindelijk één groot netwerk te creëren voor telers die ervaringen willen uitwisselen en elkaar wensen te ondersteunen. Wij denken dat het aanmoedigen van boeren om onafhankelijk te blijven - zowel van software-uitgevers als van multinationale voedingsmiddelenbedrijven, tot een opperbeste situatie kan leiden, ook voor de consument".
Waarom heeft Green Spin gekozen voor OVH?


"Een van de voornaamste vereisten van onze digitale toepassingen voor de landbouw is de schaalbaarheid van de onderliggende IT: voor elk agrarisch gebied en in zeer korte tijd kunnen we de gegevens van de afgelopen 15 jaar analyseren, zoals weerdata en satellietfoto's. Onlangs sloten we ons aan bij Digital Launch Pad, een OVH programma gewijd aan de ondersteuning van startups. Het DLP team had meteen door wat belangrijk voor ons was en bood ons de ideale IT voor onze behoeften. Door de migratie naar OVH profiteert Green Spin nu van een aantal enorme verbeteringen: dankzij Dedicated Servers en het gebruik van Public Cloud instances is er een stabiele oplossing vastgesteld die flexibel kan worden geschaald. Nu kunnen verschillende processen worden uitgevoerd in parallel - wat betekent dat Green Spin sneller kan reageren op verzoeken van klanten. OVH biedt een goede prijs-prestatieverhouding, een uitstekende technische infrastructuur en goede ondersteuning - met OVH als onze partner zijn we perfect voorbereid op alle uitdagingen", aldus Dr Sebastian Fritsch, operationeel directeur van Green Spin.