OVH

OVH BV - Hogehilweg 16, 1101 CD AMSTERDAM - Nederland
KvK nummer : H34.317851.0000 - BTW nummer 8201.23.833.B.01

OVH BV is een filiaal van OVH Groupe SAS, als bedrijf geregistreerd in het handelsregister van Lille met nummer 537 407 926 en gevestigd te 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

Algemene voorwaarden van de website www.ovh.nl

De website en de inhoud van de site, inclusief, zonder beperking, de handelsmerken, logo's, iconen, infographics en foto's zijn beschermd onder de intellectuele eigendomswet. De website-inhoud is eigendom van OVH en andere bedrijven. Eventuele gedeeltelijk of volledige gebruik, reproductie of weergave van de website of zijn componenten voor welke doeleinden dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van OVH, is verboden.

Hieronder vindt u de lijst van geregistreerde handelsmerken van OVH in Frankrijk, de Europese Unie en internationaal. Let op: dit is een niet-exhaustieve lijst en het ontbreken van een handelsmerk uit deze lijst vormt geen afzien van enige intellectuele eigendomsrechten die OVH heeft gevestigd in een van zijn handelsmerken.

CHTIX

CLUSTERCLOUD

CORECLOUD

DEVCLOUD

EBACKUP

ECOFAX

ECOSALLE

GAMEPLAN

h

HPCdrive

HPCspot

HUBIC

Hubic your hub in the cloud

ISGENUG

ITIFAX

KEMEDA

KEMSIRVE

KIMFS

KIMSUFI

MINICLOUD

MON SITE

NO!BOX

OBX

ON VOUS HEBERGE

OverTheBox

OVH

OVH Cloud Tour

OVH TELECOM

OVH Whois Offuscator

OVH.com Innovation is Freedom

OWO

OXALYA

PRIVATECLOUD

PUBLIC CLOUD INSTANCE

RUNABOVE

SO YOU START

SO YOU START.com

SYS

TEL2PAY

TELTOPAY

Andere handelsmerken en logo's die op de website verschijnen zijn het exclusieve eigendom van derden en OVH heeft niet de rechten hiervan. Ze zijn onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten. U mag de handelsmerken van deze partners niet gebruiken of reproduceren zonder uitdrukkelijke toestemming. Raadpleeg de verschillende richtlijnen van derden betreffende het gebruik van deze handelsmerken.

Privacy

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder uzelf te hoeven identificeren en uw persoonlijke informatie te verstrekken. We kunnen in bepaalde gevallen wel eens vragen om informatie. Bijvoorbeeld, om een bestelling te verwerken, met u contact op te nemen, om een ​​abonnement te kunnen afsluiten of bij het indienen van een sollicitatie. Wij kunnen op deze manier een transactie voltooien of u een nog betere service verlenen.

Mijn klantaccountSales contactWebmail OVHcloud Blog

Welkom bij OVHcloud!

Meld u aan om uw producten en diensten te bestellen, te beheren en uw bestellingen te volgen

Inloggen