BELEID INZAKE HET GEBRUIK VAN COOKIES

Welkom op de websites van de OVH-groep.

Ons beleid inzake het gebruik van cookies is bedoeld om u te informeren over het gebruik van browse-gegevens door de bedrijven van de OVH-groep en alle verdere data met betrekking tot de toegang en het gebruik van de websites en andere media (advertentiebanners, e-mails) van de OVH-groep, zowel direct als via advertentie-inhoud op andere websites.

U vindt er ook informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

Deze informatie wordt verstrekt in navolging van de geldende regelgeving, in het bijzonder de Europese richtlijn betreffende de verwerking van persoonsgegevens en privacybescherming op het gebied van elektronische communicatie (2002/58/EG), die erin voorziet dat het opslaan, verkrijgen en toegang hebben tot informatie op uw apparaat toegestaan is mits u informatie gekregen heeft tot welke doeleinden deze informatie verwerkt wordt, in navolging van de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (de „AVG“ of „GDPR“), en u hiervoor toestemming gegeven heeft, met uitzondering van essentiële cookies.

1. De verschillende cookies

In het kader van het onderhavige beleid hebben de begrippen „cookies en andere trackers“ of „cookies“ betrekking op alle trackers die bij het bezoeken van websites en andere media van de OVH-groep binnen de Europese Unie of lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap („EEE“) opgeslagen of gelezen worden. Dit omvat http-cookies, „flash“-cookies, bakens die ook wel „onzichtbare pixels“ en „web bugs“ genoemd worden, scripts of het resultaat van vingerafdrukberekeningen in het geval van „fingerprinting“. Het onderhavige beleid is van toepassing, ongeacht of de „cookies“ persoonsgegevens verzamelen of niet.

Wat is een cookie?

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door websites via uw browser verzonden kan worden. Deze cookies worden op uw apparaat (smartphone, tablet, computer) opgeslagen bij het raadplegen van bepaalde websites. Cookies laten een website o.a. gegevens ophalen en opslaan over de browse-gewoontes van de websitegebruiker of over diens apparaat om op basis van deze informatie de gebruiker te herkennen.

De door middel van deze cookies verkregen gegevens kunnen met name betrekking hebben op het aantal bezochte pagina's, de gekozen taal, de stad waar het IP-adres zich bevindt dat zich met de website verbindt, de frequentie van bezoeken, herhaalde bezoeken, de duur van het bezoek, de browser, de provider en het type apparaat dat wordt gebruikt om de website te bezoeken.

Wat is een webbaken?

Webbakens, ook wel „pixel tag“, „onzichtbare pixel“, „clear GIFs“, „web bugs“ of „web beacons“ genoemd, zijn op bepaalde pagina‘s aanwezige stukjes autonome code of afbeeldingen die dienen om bezoeken te controleren en te volgen.

Wat is een vingerafdrukberekening?

Een vingerafdrukberekening oftewel „fingerprinting“ maakt, gebaseerd op elementen van de configuratie, voor tracking-doeleinden een unieke ID van de machine aan waarmee een webpagina bezocht wordt.

2. De cookies die op de websites van de OVH-groep gebruikt worden

In het algemeen zijn er verschillende redenen om cookies te gebruiken.

(A) Sommige cookies zijn nodig voor het correct functioneren van de sites van de OVH-groep en bieden essentiële functies voor toegang tot en inloggen op deze sites. De „Essentiële cookies“ worden uitsluitend gebruikt voor het mogelijk maken en verbeteren van elektronische communicatie.
Ze zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de door u gevraagde online communicatiedienst en worden gebruikt om u te laten inloggen in uw gebruikerssessie, om de gevraagde pagina in een geschikt formaat voor uw scherm te tonen, om de site optimaal te laten functioneren en het browsen te vergemakkelijken, zodat:

 • De kwaliteit en de veiligheid van het gebruik van de site verzekerd is, met name bij het bestelproces van een product of dienst, of de laadtijd gemeten wordt van de verschillende onderdelen van de pagina;
 • Ingevulde informatie in de daarvoor bedoelde velden bewaard blijft als de gebruiker van pagina wisselt;
 • De gebruiker op dezelfde host-server blijft tijdens de hele sessie;
 • De gebruiker omgeleid wordt naar de website met de taal of het filiaal die passen bij het land waaruit deze het bezoek lijkt uit te voeren;
 • Verkeerspieken beperkt worden;
 • Rekening gehouden wordt met de acceptatie of de weigering van de gebruiker inzake de analyse van de op de website verzamelde data.
In navolging van de voornoemde regelgeving worden ze gebruikt zonder dat hiervoor uw instemming vereist is. U kunt ze echter blokkeren en/of verwijderen door de instellingen van uw browser te gebruiken. Als gevolg daarvan kan uw gebruikerservaring en de veiligheid van uw browsen verslechteren. Bepaalde pagina's en functies kunnen eveneens ontoegankelijk zijn (manager, winkelmandje, enz.).

(B) Andere cookies zijn nodig om de browse-ervaring te verbeteren. De „Verbetercookies“ maken het mogelijk om:

 • Informatie te verzamelen en te analyseren over het gedrag van bezoekers van onze websites om de werking te verbeteren (met name bijvoorbeeld verbetering van de prestaties of de zichtbaarheid van de pagina‘s);
 • Services met toegevoegde waarde te leveren die bedoeld zijn om uw gebruikerservaring te verbeteren, zoals virtuele assistenten (de „chatbot“), een directe chat („livechat“) of een belknop („click-to-call“);
 • Onze websites te beveiligen door bijvoorbeeld abnormale activiteiten te detecteren.
In navolging van de regelgeving worden ze gebruikt met uw instemming.
Deze cookies zijn niet onmisbaar voor het functioneren van de site. Desalniettemin kan het weigeren van deze cookies het gebruik van de services met toegevoegde waarde, die uw gebruikerservaring verbeteren, bemoeilijken of onmogelijk maken.

(C) Andere cookies worden gebruikt zodat u OVH-oplossingen ontvangt die passen bij uw interesses. De „Advertentie- en personalisatie-cookies“ dienen om u inhoud en oplossingen aan te bieden die passen bij uw interesses op de websites van de OVH-groep en om de relevantie van onze advertenties op de websites van onze partners te verbeteren. Door deze cookies uit te schakelen, worden de inhoud en oplossingen die we u aanbieden niet langer aangepast aan uw voorkeuren en kunnen ze dus minder relevant zijn. In navolging van de regelgeving worden ze ook gebruikt met uw instemming.
Deze cookies zijn niet onmisbaar voor de werking van de site, maar ze zijn nodig om oplossingen aan te bieden die passen bij uw interesses. Ze worden met name gebruikt zodat u beter aangepaste inhoud ontvangt door:

 • Gegevens over het bezoek en het gebruik van de bezochte site te verkrijgen;
 • Gedane clicks te volgen tot op de webpagina's van de betreffende site;
 • De relevantie van digitale campagnes te verbeteren;
 • De bezoekers van een site te identificeren die arriveren via een advertentiecampagne op een site van derden.

(D) Tenslotte maken andere cookies het mogelijk OVH-inhoud te delen op sociale netwerken en andere sites van derden (de „Cookies van derden“). Deze cookies maken het mogelijk om vanaf onze website toegang te hebben tot softwaretools en platformen (zoals sociale netwerken, video-streaming, ...) van derden, deze te gebruiken, daarmee de website prettiger in gebruik te maken en deze te helpen promoten via het delen van inhoud van de websites van de OVH-groep naar platformen van derden.
In dit geval zijn de gegevens over de bezoekers van de websites, hun browsen of hun interacties met de inhoud toegankelijk voor deze platformen van derden. De websites van de OVH-groep voegen verschillende sociale modules en pixels in om de inhoud van de verschillende platformen te raadplegen die deze aanleveren. In dit geval worden de platformen die deze verschillende modules leveren verantwoordelijk geacht voor de verwerking in de zin van de AVG als zij conform hun privacybeleid de doeleinden en verwerkingsmethoden bepalen. Derhalve berusten bepaalde functies van de site op services die door deze derden geleverd worden en die cookies plaatsen. De sites die deze cookies van derden, applicatieknoppen of extensies leveren, kunnen u dankzij deze knop identificeren, zelfs als deze niet gebruikt wordt als u onze site bezoekt. In navolging van de regelgeving worden ze ook gebruikt met uw instemming.
nodigt OVH u daarom uit het privacybeleid van deze derden te raadplegen:

Details van de cookies die op de websites van de OVH-groep gebruikt worden

Details verbergen van de cookies die op de websites van de OVH-groep gebruikt worden

3. Cookies en media van derden

De entiteiten van de OVH-groep zijn aanwezig op verschillende media (websites, sociale netwerken, enz.) die door derden beheerd worden en waarop ze content publiceren of campagnes uitvoeren die reclameberichten vertonen.

Als u content of advertenties van OVH, die op media van derden wordt gepubliceerd, bekijkt of ermee interageert, kunnen deze browsegegevens aan OVH medegedeeld worden (vooral door het gebruik van Pixels). Dit heeft als doel te zorgen dat de op deze manier verspreide content en campagnes relevant zijn (bijvoorbeeld om te weten of u onze site bezocht heeft of bepaalde pagina’s bekeken heeft na een advertentiecampagne).

Het vertonen van advertenties van OVH op media van derden kan te maken hebben met het feit dat op uw apparaat opgeslagen cookies (bijvoorbeeld een cookie dat geplaatst werd bij een eerder bezoek aan een site van OVH) een mogelijke interesse in de producten en diensten van de OVH-groep weerspiegelen.

Bovendien kunnen cookies op uw apparaat geïnstalleerd worden als u media van derden bezoekt. Om hier meer over te lezen, kunt u hun desbetreffende beleid inzake het gebruik van cookies raadplegen.

4. Hoe kunt u deze cookies beheren?

Conform de verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de „AVG“ oftewel „GDPR“) kan de toestemming van de gebruiker inzake de verwerking van zijn gegevens uitgedrukt worden door het geschikte gebruik van instellingen van een browser of een ander programma.

 • Instellingen van de browser

  Browsers bieden talrijke instellingen waarmee gebruikers hun keuzes betreffende cookies kunnen uitdrukken. U kunt, onafhankelijk van hun doeleinden, de op uw apparaat geplaatste cookies autoriseren, blokkeren of wissen door de opties van uw browser in te stellen. Voor de meest courante browsers vindt u aanwijzingen via de volgende links:

  Tot slot willen wij u erop wijzen, dat het deactiveren van een cookie, het browsen of het functioneren van diensten op onze website onmogelijk kan maken of kan bemoeilijken. Lees voor meer informatie deel 2 hierboven met de titel “De cookies die op de websites van de OVH-groep gebruikt worden”.

 • Beheer van scripts, tags en de Cookie-banner

  OVH gebruikt een zogenaamde „tag management“ oplossing die de scripts groepeert en zo het vragen om uw toestemming op een praktische wijze regelt, waardoor deze oplossing aangenaam in gebruik en ergonomisch is. Hiermee kunt u de verschillende functies beheren die cookies plaatsen (advertenties, social buttons, video‘s of andere op de sitepagina‘s ingevoegde modules) door het vragen om toestemming per doeleinde te centraliseren via de cookie-banner.

5. Uw rechten uitoefenen

Conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht op toegang tot, rectificatie van, verzet tegen, beperking van en verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit kan worden uitgeoefend in overeenstemming met het vorige punt van het cookiebeleid of door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming door het formulier dat hiervoor bedoeld is.

Als u van mening bent dat uw rechten niet gerespecteerd zijn nadat u contact met ons hebt opgenomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de competente autoriteit voor gegevensbescherming.

Voor meer informatie:
De belangrijkste autoriteit voor OVH (de CNIL) publiceert ook gegevens ter verdere informatie over cookies, hoe ze werken en hoe ze geweigerd kunnen worden (in het Frans).

Mijn klantaccountSales contactWebmail OVHcloud Blog

Welkom bij OVHcloud!

Meld u aan om uw producten en diensten te bestellen, te beheren en uw bestellingen te volgen

Inloggen